Je geld goed besteed

Elk jaar opnieuw kunnen wij rekenen op de steun van duizenden sympathisanten. In 2022 zamelden we, samen met de inkomsten uit onder meer legaten, 43.009.000 euro in. Hiermee helpen we kanker te verzachten voor patiënten en hun naasten, verspreiden we kankerinformatie en pleiten we voor een beter beleid. Met preventie en onderzoek helpen we kanker te bestrijden en te vermijden.

90

sportterreinen en 240 speelterreinen werden rookvrij gemaakt.

Meer over kanker vermijden
1600

patiënten kregen toegang tot nieuwe beloftevolle kankerbehandelingen.

Meer over kanker bestrijden
72

kinderen en 20 jongvolwassenen met kanker genoten van een ontspannen vakantiekamp of vakantieweek aan zee met lotgenoten.

Meer over kanker verzachten
2000

pagina's vol betrouwbare informatie vind je op de vernieuwde website allesoverkanker.be.

Meer over informatieverspreiding & beleidsbeïnvloeding

Cijfers in vogelvlucht

€ 1.266.495

besteedden we in 2022 aan projecten rond het voorkomen van overgewicht en het opsporen van longkanker.

€ 12 miljoen

ging naar biomedisch onderzoek met als doel betere kankerbehandelingen en minder nevenwerkingen.

€ 904.870

aan financiële steun ging naar kankerpatiënten die door hun ziektekosten in de problemen komen.

€ 2.899.383

voor zorgorganisaties, vernieuwende zorgprojecten, kinderoncologie, palliatieve zorg en lotgenotengroepen.

Samen helpen we een kwart miljoen mensen die leven met kanker

'Je hebt kanker.' Elk jaar krijgen meer dan 42.000 Vlamingen dat verdict te horen. Een op de vier vrouwen krijgt de ziekte voor ze 75 jaar is. Bij mannen gaat het zelfs om een op de drie. Hoewel kanker steeds beter kan worden behandeld, overleeft nog steeds een op de drie patiënten de ziekte niet. Wie kanker wel overleeft (in Vlaanderen leven momenteel meer dan 300.000 mensen met of na kanker), ondervindt vaak nog langdurige gevolgen.

Investeren om zo veel mogelijk Vlamingen te mobiliseren

Om zo veel mogelijk Vlamingen te mobiliseren tegen kanker en inkomsten te genereren, zijn er ook investeringen nodig. Daar zijn we heel transparant over. Als goed doel waken we er wel over dat een maximum van het ingezamelde geld effectief naar de strijd tegen kanker gaat. Van elke 10 euro die we ontvangen, gaat minder dan 2 euro naar investeringen in fondsenwerving en de interne werking. In 2022 ging dat om 7,879 miljoen euro.

Help mee in onze strijd tegen kanker