Biomedisch onderzoek

Innoverend biomedisch onderzoek dat de overlevingskansen van kankerpatiënten vergroot of hun levenskwaliteit verbetert: dat is wat Kom op tegen Kanker steunt. Zeker wanneer de overheid of farmaceutische industrie dat niet of onvoldoende financiert. Dit doen we trouwens niet alleen maar met de hulp van (ex-)kankerpatiënten.

Oproep en deadlines financiering nieuwe onderzoeksprojecten


Daarnaast financiert Kom op tegen Kanker ook:

Onderzoek biomedisch kanker

European Organisation Research and Treatment of Cancer

De innoverende projecten die we financieren, zijn van hoge kwaliteit en verbeteren de behandeling en/of levenskwaliteit van kankerpatiënten. Het gaat zowel om klinisch als om translationeel onderzoek op voorwaarde dat patiënten direct betrokken zijn en centraal staan in het onderzoek.

De resultaten hebben een impact op het diagnosticeren, de behandeling en opvolging van kankerpatiënten en de bijwerkingen die ze ervaren. De onderzoeken vertalen de inzichten van translationeel of klinisch onderzoek naar de praktijk.

Als een onderzoeksproject aan die voorwaarden voldoet, komt het in aanmerking voor financiering. Alleen projecten waarvoor de financieringsmogelijkheden beperkt zijn, krijgen effectief een toelage.

De onderzoeken duren doorgaans vier jaar en worden nauwgezet opgevolgd door de organisatie.

Naast onderzoeksprojecten voorziet Kom op tegen Kanker in steun aan beurzen voor jonge doctoraatsonderzoekers.