Kanker voorkomen door de vermijdbare oorzaken van de ziekte aan te pakken: dat is waar Kom op tegen Kanker naar streeft. Daarom financieren we projecten rond kankerpreventie en de vroegopsporing van kanker.

Kom op tegen Kanker doet elk jaar een thematische oproep voor preventieprojecten.
In 2023 steunen we preventieprojecten die onderzoek doen naar een van de volgende risicofactoren voor de ontwikkeling van kanker:

  • Alcohol: het bewustzijn van het verband tussen licht en matig alcoholgebruik en kanker vergroten en alcoholgebruik bij (jong)volwassenen denormaliseren
  • Overgewicht/obesitas
  • Fijn stof
  • Hormoonverstorende stoffen
  • Genetische voorbeschiktheid

Ook projecten die onderzoek doen rond volgende aspecten van vroegopsporing komen in aanmerking:

  • Uittesten van de implementatie van nieuwe screenings(methoden)
  • In kaart brengen van het maatschappelijk draagvlak voor screenings
  • Valideren van nieuwe/aangepaste protocollen
  • Verbeteren van de toegankelijkheid van vroegopsporing
Thuishospitalisatie


De projecten kunnen zich richten op een specifieke doelgroep. Bovendien hecht Kom op tegen Kanker veel belang aan de inclusie van personen in een kwetsbare positie in preventieonderzoek, om zo de impact van de resultaten te vergroten. Het zijn immers deze personen die minder vaak in onderzoek worden geïncludeerd, hoewel ze net een groter risico lopen op een slechtere gezondheid.

Daarom is het van belang dat een representatieve, diverse afspiegeling van de doelgroep inspraak krijgt in het project, van de opzet tot de verspreiding van de resultaten, en er ook effectief aan deelneemt.

Om dit mogelijk te maken vraagt Kom op tegen Kanker dat onderzoeksinstelling(en), het werkveld en de doelgroep samenwerken in het project, en dit bij de start, uitvoering en evaluatie. De projectverantwoordelijke kan zowel iemand uit de onderzoeksinstelling als uit het werkveld zijn.

4

op de 10 kankers hebben een oorzaak die te vermijden is.

 

15.000

Belgen sterven elk jaar door het gebruik van tabak.

 

3

op de 10 Vlamingen kent de voor- en nadelen van de vroegopsporing van kanker.

 

13

gezonde levensmaanden verliest de Belg gemiddeld aan de gevolgen van fijn stof.