Vroeg opsporen wel of niet

Kanker vroeg opsporen, wel of niet?

Kanker vroegtijdig opsporen wil zeggen dat er bij gezonde mensen – die geen klachten hebben en geen verhoogd risico op kanker – wordt gezocht naar voorlopers van kanker of het begin van kanker. 

Kom op tegen Kanker wil van de overheid bekomen dat ze de best mogelijke vroegopsporing aanbiedt en streeft er ook naar om de toegankelijkheid van de vroegopsporing naar kanker te verhogen. Daarnaast willen we burgers sensibiliseren over de voor- en nadelen van vroegopsporing. Ten slotte financiert Kom op tegen Kanker preventieprojecten die kanker in een vroeg stadium helpen opsporen of voorkomen, de communicatie erover optimaliseren en/of de toegankelijkheid vergroten. 

Hoe willen we dat doen?
 

  • Beleid beïnvloeden

Kom op tegen Kanker volgt de evoluties in vroegopsporing van verschillende kankers van nabij op (nieuwe technologieën, nieuwe strategieën ..) en we bepleiten onze standpunten bij de beleidsmakers. In deze blog lees je bijvoorbeeld meer over gepersonaliseerde screening. 


Kom op tegen Kanker maakt deel uit van de Vlaamse werkgroepen rond de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en dikkedarmkanker. In deze werkgroepen waken we er mee over dat de kwaliteit van de bevolkingsonderzoeken gegarandeerd blijft en burgers goed geïnformeerd worden over de voor- en nadelen van vroegtijdige opsporing.

Patiënt onderzoek

Uit studies komt naar voren dat de bevolkingsonderzoeken niet even toegankelijk blijken voor iedereen. Zeker voor mensen met migratie-achtergrond en mensen met lage sociaal-economische status blijkt de informatie niet toegankelijk genoeg, is deelname niet altijd praktisch haalbaar of zijn er bepaalde culturele overtuigingen die een rol spelen. Kom op tegen Kanker bekijkt samen met de overheid hoe de bevolkingsonderzoeken toegankelijker kunnen gemaakt worden en welke organisaties hier een rol in kunnen spelen. 

Vlot op (stoel)gang

'Vlot op (stoel)gang'

In het project ‘Vlot op (stoel)gang’ onderzoekt Kom op tegen Kanker samen met mensen in armoede welke drempels zij ervaren vóór, tijdens en na het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Samen met hen en verschillende partnerorganisaties formuleren we aanbevelingen en werken we concrete oplossingen uit.
Die moeten het bevolkingsonderzoek toegankelijker maken en mensen in armoede ondersteuning bieden op sleutelmomenten, bijvoorbeeld wanneer ze de uitnodiging voor het bevolkings-onderzoek ontvangen of worden doorverwezen voor een vervolgonderzoek. Daardoor zullen ze beter in staat zijn om keuzes rond de screening te maken.

  • Informeren en sensibiliseren

Studies tonen dat mensen die niet deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken er vaak te weinig informatie over hebben. Kom op tegen Kanker vindt het belangrijk dat iedereen voldoende geïnformeerd is en een geïnformeerde keuze kan maken om wel of niet deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken. Twijfel je om je te laten screenen op kanker? Neem dan eerst de voor- en nadelen van deze vroegopsporing door. Zo kun je daarna goed geïnformeerd je keuze maken. 

Biomedisch onderzoek

Darmkanker opsporen

Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker is bedoeld om bij mensen tussen 51 en 74 jaar dikkedarmkanker op te sporen, nog voor er klachten zijn.

Borstkanker opsporen

Borstkanker opsporen

De Vlaamse overheid raadt vrouwen tussen 50 en 69 jaar aan om elke twee jaar een borstonderzoek te laten uitvoeren in het kader van het bevolkingsonderzoek.

Luisterende arts

Baarmoederhalskanker opsporen

De Vlaamse overheid raadt vrouwen van 25 tot en met 64 jaar aan om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen in het kader van het bevolkingsonderzoek.

Arts geeft uitleg

Prostaatkanker opsporen

Vele mannen van 50 jaar of ouder vragen zich af of ze zich moeten laten testen op prostaatkanker. Daarover leven verschillende meningen.

  • Financiering van preventieprojecten

Kom op tegen Kanker financiert preventieprojecten die kanker in een vroeg stadium helpen opsporen of voorkomen, de communicatie erover optimaliseren en/of de toegankelijkheid vergroten.