Laatste levenfase

Slechtnieuwscommunicatie: tips voor zorgverleners

Slecht nieuws goed brengen is moeilijk. Nochtans heeft elke patiënt het recht om eerlijk, tijdig, volledig, in een voor hem verstaanbare taal en op een begrijpelijke manier geïnformeerd te worden volgens Kom op tegen Kanker.

Daarom zet de organisatie voor zorgverleners, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en beleidsmakers een aantal tips op een rijtje. Die tips en aanbevelingen kwamen tot stand door meer dan 450 getuigenissen van patiënten te toetsen aan onderzoek over slechtnieuwscommunicatie en aan  de ervaringen van zorgverleners en andere experts. Op basis daarvan formuleert Kom op tegen Kanker 43 aanbevelingen over slecht nieuws vertellen, de opleiding en training van zorgverleners, en de organisatie en financiering van de zorg.

De aanbevelingen vertaalden we ook in tips  op maat van zorgverleners. Voor huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg ontwikkelde het Cédric Hèle instituut samen met Kom op tegen Kanker een aangepaste versie. Zij worden immers steeds vaker geconfronteerd met kankerpatiënten die net slecht nieuws te horen gekregen hebben: hoe reageren ze daar best op, hoe gaan ze om met hun eigen emoties en hoe houden ze rekening met de naasten van kankerpatiënten? We geven concrete tips over hoe ze er kunnen zijn voor hun cliënt, zonder daarbij zichzelf te vergeten.

Heb je vragen over slecht nieuws brengen als patiënt of als arts/zorgverleners? Contacteer onze Kankerlijn!

Luister eerst naar je patiënt als je z’n diagnose verteld hebt. Wat weet hij al over z’n aandoening? En hoeveel wil hij erover te weten komen?

Hans Neefs

expert Kankerzorg, Kom op tegen Kanker

Hans Neefs