Verbodsbord roken

Eerste stap naar rookvrije perrons

Door Veerle Maes
Expert Kankerpreventie
Delen

In het station van Mechelen zijn vanaf vandaag alle perrons rookvrij. Het gaat om een proefproject van de stad Mechelen in samenwerking met de NMBS in het kader van Generatie Rookvrij. Kom op tegen Kanker verwelkomt het initiatief en is bijzonder verheugd dat de NMBS de ambitie heeft geuit om in de nabije toekomst ál haar perrons rookvrij te maken, zoals Kom op tegen Kanker al veel langer vraagt. Een belangrijke stap vooruit richting een rookvrije generatie.

Roken in stationsgebouwen is door het wettelijk rookverbod van 22 december 2009 al jaren niet meer toegelaten. Die wet geldt voor alle gesloten ruimten die toegankelijk zijn voor publiek. Niet-overdekte perrons vallen niet onder het verbod en daar mag roken bijgevolg wel nog. Dat zorgt niet alleen voor heel wat verwarring over waar er nu eigenlijk wel of niet gerookt mag worden, veel reizigers ervaren het ook als bijzonder onaangenaam wanneer ze in de rook op hun trein moeten wachten. Om nog maar te zwijgen van de nadelige gezondheidseffecten.

Een vriendelijk verzoek gaat niet ver genoeg

De NMBS zet zich op vraag van Kom op tegen Kanker al langer in voor rookvrije perrons. In de treinen kom je al enkele jaren kleurrijke borden tegen waarop verschillende personages de reizigers aansporen om hoffelijk te zijn voor anderen. Een van hen is Thierry. Hij verzoekt de reizigers om de perrons rookvrij te houden. Maar eerlijk? Veel effect lijkt de oproep van Thierry niet te hebben. Rokers die tijdens het wachten op hun trein een sigaret opsteken zijn absoluut geen uitzondering. Niet zo verwonderlijk, roken is een hardnekkige verslaving. Maar wel een die ook schadelijke gevolgen kan hebben voor omstaanders die onvrijwillig meeroken. Daarom ging Kom op tegen Kanker de voorbije jaren geregeld met de NMBS in gesprek om haar te overtuigen een stap verder te gaan en het vriendelijke verzoek van Thierry te vervangen door iets dat wél effect heeft: een algemeen rookverbod. Met resultaat! De spoorwegmaatschappij heeft de uitdrukkelijke ambitie geuit om in de nabije toekomst ál haar perrons rookvrij te maken. Daar is wel nog eerst een wetswijziging voor nodig. In afwachting van die aanpassing loopt in het station van Mechelen nu dus alvast een proefproject.

Voorkomen én genezen

Dat zo’n algemeen rookverbod heel wat gezondheidsvoordelen oplevert, spreekt voor zich. Eerst en vooral is het een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen passief roken of meeroken. Want tabaksrook is niet alleen hinderlijk voor mensen die op de trein wachten maar ook écht schadelijk voor de gezondheid. Zelfs in de open lucht.
Door het rookvrij maken van alle perrons kan de NMBS ook bijdragen aan het verder denormaliseren van roken. Dat is belangrijk om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken, want zien roken, doet roken. Door van niet-roken de norm te maken worden jongeren weerbaarder en zullen ze minder in de verleiding komen om zelf te beginnen roken. Zo zetten we een belangrijke stap richting een rookvrije generatie.
 

Door ál haar perrons rookvrij te maken draagt de NMBS bij aan het verder denormaliseren van roken. Dat is belangrijk om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken.

Veerle Maes

Expert kankerpreventie

Veerle Maes

Voor de rokers ten slotte kunnen rookvrije omgevingen een aanleiding zijn om stil te staan bij hun rookverslaving en hen zelfs stimuleren om te stoppen met roken. Ook daar kan een rookverbod op de perrons dus een steentje aan bijdragen.

Klant is koning

Rookverbodsbepalingen worden doorgaans goed onthaald door de bevolking en krijgen een brede maatschappelijke steun. Dat zal niet anders zijn als de NMBS al haar perrons rookvrij maakt. Integendeel, het gros van de reizigers is zelfs vragende partij. Uit een reizigersbevraging die de NMBS in 2017 organiseerde bleek dat maar liefst 68 % van haar klanten voorstander is van rookvrije perrons. Slechts 16 % voelt er weinig voor (nog eens 16 % heeft er geen mening over). Met zo’n rookverbod bewijst de NMBS dus niet alleen de volksgezondheid een dienst, maar komt ze ook tegemoet aan de wensen van haar klanten. En klant is koning, toch? Dat de perrons er voortaan properder bij zullen liggen wegens geen achteloos weggegooide peuken meer zal ongetwijfeld nog extra bijdragen aan de klantentevredenheid en kan een mooie besparing betekenen op de onderhoudskosten. En ook de brandveiligheid zal erop vooruitgaan. Win-win voor de klanten én de NMBS.

Op het goede spoor

De NMBS speelde op verzoek van Kom op tegen Kanker in 2004 al eens een voortrekkersrol in het terugdringen van roken in onze samenleving. Ze maakte toen al haar treinen rookvrij, lang voordat er sprake was van een algemeen rookverbod in gesloten ruimtes toegankelijk voor publiek. Met het pilootproject in Mechelen en de duidelijke ambitie om op korte termijn ál haar perrons rookvrij te maken neemt de spoorwegmaatschappij opnieuw het voortouw en zet ze een belangrijke stap vooruit naar een samenleving die steeds meer rookvrij wordt. Hopelijk kan ze daarmee ook andere organisaties inspireren om voluit voor rookvrij te gaan.     

Thema's: Preventie Roken