Verzekeringen

Ex-patiënten makkelijker toegang tot schuldsaldoverzekering

Door Wim Geluykens
onderzoeker-jurist
Delen

Zo’n 5000 vrouwen en mannen die succesvol behandeld werden voor borstkanker krijgen voortaan meteen of na maximaal één jaar het recht om vergeten te worden bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering. Hierdoor mogen verzekeraars hen ook geen bijpremie meer aanrekenen. De regering kondigde eerder deze maand aan dat ze de termijnen in het kader van het recht om vergeten te worden na borstkanker zal aanpassen. Maar hoe zit dat juist in elkaar? 

Recht om vergeten te worden 

Het recht om vergeten te worden houdt in dat een verzekeraar na een bepaalde termijn geen verzekering mag weigeren of geen medische bijpremie mag aanrekenen bij een persoon die kanker heeft gehad. Sinds 2020 geldt het recht voor de schuldsaldoverzekering die bijv. vaak wordt afgesloten met de lening bij de aankoop van een woning. De algemene termijn die hierbij geldt is 8 jaar na het einde van de succesvolle behandeling. Deze termijn wordt in 2025 verlaagd naar 5 jaar. Voor wie voor zijn of haar 21 jaar de diagnose kanker kreeg, geldt nu al de termijn van 5 jaar na het einde van de behandeling.  

Het recht om vergeten te worden is ook van toepassing op de verzekering gewaarborgd inkomen (soms ook bekend als ‘inkomensverzekering’). Hierbij gelden dezelfde algemene termijnen als voor de schuldsaldoverzekering. Bijkomende voorwaarde voor de toepassing van het recht om vergeten te worden bij deze verzekering is dat je niet ziek uitviel ten gevolge van de kanker gedurende deze periode.     

Daarnaast kan de verzekeraar voor het gewaarborgd inkomen wel de blijvende arbeidsongeschiktheid die bestaat op het moment van het aangaan van de verzekering uitsluiten van de dekking. De verzekeraar zal in dit geval dus de verzekering niet kunnen weigeren en geen hoge medische bijpremie kunnen aanrekenen omwille van de kanker. Maar stel dat je bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst bepaalde zaken niet meer kan doen door bijv. een lymfoedeem ten gevolge van je kankerbehandeling, dan kan de verzekeraar wel bepalen dat de verzekering niet zal betalen wanneer je in de toekomst niet kan werken omwille van dat lymfoedeem.  

Referentierooster 

Naast de algemene termijnen is er voor de schuldsaldoverzekering ook een ‘referentierooster’ dat voor specifiek omschreven kankeraandoeningen aparte, kortere termijnen bevat. Nu komt er dus een aanpassing van de termijnen voor borstkanker. Eerder bepaalde het rooster dat er voor vormen van borstkanker in situ (de tumor is beperkt tot het weefsel waarin hij is ontstaan) een termijn gold van 1 jaar na het einde van de succesvolle behandeling. Voor deze vormen van borstkanker zal de wachttijd nu verdwijnen. Mensen die hiermee geconfronteerd worden en een schuldsaldoverzekering aanvragen zullen hiervoor dus niet geweigerd mogen worden en er mag hen voor deze aandoening ook geen extra premie worden aangerekend.  

Voor andere vormen van borstkanker waarbij het gaat om een invasieve kanker (d.w.z. de kankercellen zijn het omliggende steunweefsel binnengedrongen) maar de tumor nog klein is of zich in een vroeg stadium bevindt, zal de wachttijd 1 jaar zijn vanaf het einde van de behandeling. Na deze periode mag er geen weigering of bijpremie zijn omwille van de borstkanker bij de aanvraag van een schuldsaldoverzekering. 

Het wegvallen, resp. verkorten van deze termijnen zorgt ervoor dat ongeveer 5000 vrouwen en mannen makkelijker een schuldsaldoverzekering kunnen krijgen. De nieuwe termijnen zullen gelden van zodra zij in het Staatsblad verschijnen wat voorzien wordt ten laatste binnen 2 maanden. 

Naar nog korte termijnen? 

De regering besliste de termijnen voor borstkanker aan te passen nadat het KCE hierover een rapport lanceerde. Ook voor diabetes type 1, schildklierkanker, melanoom en HIV zal het KCE binnenkort met voorstellen komen om de termijnen in te korten.  

Het KCE geeft ook aan dat het beginmoment van de termijn beter de datum van de diagnose zou zijn, dan de datum van het einde van de actieve behandeling zoals dit nu geldt in de wetgeving. Dit o.m. omdat het einde van de actieve behandeling niet altijd makkelijk precies te bepalen is, i.t.t. de datum van de diagnose. De data van het Belgisch Kankerregister rond overleving vertrekt ook van de diagnosedatum en niet vanaf het einde van de behandeling. Kom op tegen Kanker pleit er daarom voor om ook in de wetgeving rond het recht om vergeten te worden te vertrekken vanaf de datum van diagnose voor de verschillende termijnen. 

De verkorte termijnen voor borstkanker gelden enkel voor de schuldsaldoverzekering. Voor de verzekering gewaarborgd inkomen is er nog geen referentierooster en gelden enkel de algemene termijnen. Daarom roepen we op om ook voor deze verzekering snel werk te maken van een referentierooster met verkorte termijnen.