Meisje dat rookvrij wilt opgroeien

Financiële instellingen worden partner van Alliantie voor een Rookvrije Samenleving

Delen

AXA Belgium, BNP Paribas Fortis en KBC zijn de eerste financiële instellingen in België die het charter van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving ondertekenen. De drie instellingen scharen zich achter de missie en visie van de Alliantie en engageren zich om mee werk te maken van een eerste rookvrije generatie. Door hun fondsen tabaksvrij te maken nemen de financiële instellingen afstand van de tabaksindustrie. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving verwelkomt de beslissing en roept de andere financiële instellingen op dit voorbeeld te volgen.

AXA Belgium, BNP Paribas Fortis en KBC zijn de eerste financiële instellingen in België die zich gaan inzetten voor Generatie Rookvrij. Door het charter te ondertekenen, onderschrijven de drie instellingen de missie, visie, doelstellingen en aanpak van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving. Daarmee worden ze partner van de Alliantie en engageren ze zich om mee een eerste rookvrije generatie te helpen realiseren.

De negatieve impact van tabaksgebruik op onze gezondheid en leefomgeving valt niet te ontkennen. Daarom passen we vandaag de strengste beleidslijnen toe bij het financieren en verzekeren van tabakgerelateerde bedrijven.

Daniel Falque

CEO KBC België

AXA Belgium, BNP Paribas Fortis en KBC ondertekenden de Tobacco Free Finance Pledge. Dat is een initiatief van Tobacco Free Portfolios, een organisatie die streeft naar een rookvrije wereld zonder investeringen in de tabaksindustrie. Met de ondertekening van de Pledge engageren financiële instellingen zich om al hun fondsen tabaksvrij te maken. Voor de Alliantie is dat een voorwaarde voor bank- en verzekeringsinstellingen om het Charter ‘Generatie Rookvrij’ te kunnen ondertekenen en zo partner te worden van de Alliantie.

Voorlopers inzake verantwoord bankieren ondersteunen nu ook Generatie Rookvrij

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving verwelkomt de beslissing van de drie financiële instellingen om hun investeringen in de tabaksindustrie te stoppen. ‘AXA Belgium, BNP Paribas Fortis en KBC zijn daarmee een voorloper inzake verantwoord bankieren’, stelt de Alliantie. ‘We hopen dat het een signaal is voor andere financiële instellingen en beleggingsfondsen om dat voorbeeld te volgen.’

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving is blij met de groeiende steun voor Generatie Rookvrij. Die steun is nodig want elke week beginnen in België honderden jongeren te roken.

Hedwig Verhaegen

Alliantie voor een Rookvrije Samenleving

De Alliantie is ook blij dat de drie instellingen de ambitie van een eerste rookvrije generatie onderschrijven: ‘Met de ondertekening van het charter geven ze aan naar een samenleving te streven waarin niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken. Ze sluiten zich aan bij een grote maatschappelijke beweging die een generatie wil laten opgroeien die in 2037 onomwonden zal kunnen claimen ‘ik behoor tot de eerste rookvrije generatie’. En daarbij kunnen we alle hulp gebruiken’, aldus nog de Alliantie.

De drie financiële instellingen verwoorden hun steun aan Generatie Rookvrij als volgt: Dina Iosifidis, Corporate Responsibility & Affairs Manager van AXA Belgium: 'AXA Belgium kondigde als eerste verzekeraar in 2016 al aan om haar investeringen in aandelen en obligaties van de tabaksindustrie te verkopen. Die investeringen vallen niet te rijmen met onze rol als verzekeraar', aldus AXA Belgium. 'Ondertussen zijn we nog een stap verder gegaan door effectief te stoppen met het verzekeren van de tabaksindustrie. Door het ondertekenen van het charter ‘Generatie Rookvrij’ willen wij ons steentje bijdragen in het realiseren van een rookvrije generatie én een signaal geven aan andere investeerders.'

'De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de schadelijke gevolgen van roken voor de menselijke gezondheid benadrukt en BNP Paribas Fortis heeft daar gevolg aan gegeven', aldus Wilfried Remans, Director CSR & Public Affairs. 'De bank heeft eind 2017 de beslissing genomen om bedrijven die actief zijn in de tabakssector niet meer te financieren en er ook niet meer in te investeren. Vandaag het charter ondertekenen en daarmee de missie van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving mee ondersteunen is voor de bank een logische stap.'

Daniel Falque, CEO KBC België benadrukt tot slot: 'De negatieve impact van tabaksgebruik op onze gezondheid en leefomgeving valt niet te ontkennen. Daarom passen we vandaag de strengste beleidslijnen toe bij het financieren en verzekeren van tabakgerelateerde bedrijven. Die voortrekkersrol van KBC is overigens niet nieuw: begin jaren 1990 al waren we een van de eerste rookvrije bedrijven in ons land. Het ondertekenen van het Charter voor een rookvrije samenleving van Generatie Rookvrij ligt bovendien volledig in het verlengde van onze duurzaamheidsstrategie.'

Roken denormaliseren

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving is blij met de groeiende steun voor Generatie Rookvrij. Die steun is nodig want elke week beginnen in België honderden jongeren te roken. Met Generatie Rookvrij wil de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving kinderen het recht geven om rookvrij op te groeien en jongeren beschermen tegen tabaksverslaving. Niemand die vanaf 2019 geboren wordt, mag ooit nog beginnen met roken. Om dat te bereiken wil de Alliantie roken in het zicht van kinderen denormaliseren en plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij maken. Want zien roken, doet roken en wekt de indruk dat roken ‘normaal’ is. Als rookvrij de norm wordt, zullen kinderen minder geneigd zijn om te beginnen met roken.