Thuishospitalisatie

Toediening onderhuidse kankerbehandeling kan vanaf 1 juli ook thuis

Delen

Vanaf 1 juli kan een kankerbehandeling die onderhuids wordt ingespoten ook thuis bij de patiënt toegediend worden. Dat werd gisteren door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) goedgekeurd. Kom op tegen Kanker is blij met deze nieuwe regeling. Een mooie stap in de richting van meer patiëntgerichte zorg. 

Kom op tegen Kanker definieert thuishospitalisatie als volgt: zorg die een specialist-arts in het ziekenhuis opstart en opvolgt, maar die wel – op zijn minst gedeeltelijk – in de thuisomgeving van de patiënt plaatsvindt. Er lopen in verschillende ziekenhuizen en in de thuiszorg proefprojecten rond thuishospitalisatie. Een ervan is het proefproject ‘Onco@home’, waarbij de afgelopen jaren onderhuidse kankerbehandelingen toegediend werden bij patiënten thuis in West-Vlaanderen. Kom op tegen Kanker financierde dat project en pleitte in juni 2021 voor een wettelijk en financieel kader voor thuishospitalisatie. Zodat een thuisbehandeling toegankelijk zou worden voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt. 

De patiënt staat centraal 

Twee jaar later is het zover: een onderhuidse kankerbehandeling kan vanaf 1 juli bij de patiënt thuis toegediend worden. Om dat mogelijk te maken, zullen ziekenhuizen nauw samenwerken met huisartsen en (thuis)verpleegkundigen. Patiënten kiezen steeds zelf of ze hun behandeling thuis of in het ziekenhuis krijgen. Deze nieuwe regeling is voor Kom op tegen Kanker een mooi voorbeeld van een evolutie naar meer patiëntgerichte zorg. Want bij thuishospitalisatie staat de patiënt centraal. 

Meer comfort en tijdswinst voor patiënt én mantelzorger 

Wanneer een kankerbehandeling (deels) thuis kan, moet de patiënt veel minder naar het ziekenhuis. In het Onco@home-project werd het aantal ziekenhuisbezoeken van patiënten die thuis hun onderhuidse kankerbehandeling kregen tijdens de eerste drie maanden van de behandeling bijv. meer dan gehalveerd (54 %). Dat levert een enorme tijdswinst op. Zowel voor de patiënt als voor de mantelzorger, die vaak tijdens de behandeling in het ziekenhuis blijft. Thuishospitalisatie geeft patiënten de kans om hun behandeling makkelijker te combineren met hun gezinsleven, sociaal leven, hobby’s, werk, studies ... 

Een bijkomend voordeel is dat de behandeling toegediend kan worden in een vertrouwde omgeving waar de patiënt zich goed voelt. Dat levert minder stress en meer comfort op. Wat met het oog op patiëntgerichte zorg alleen maar toegejuicht kan worden. 

Kom op tegen Kanker is erg blij dat er nu een wettelijk en financieel kader is voor deze vorm van thuishospitalisatie. Zodat patiënten hun behandeling zoveel mogelijk kunnen afstemmen op hun eigen noden en zo de beste zorg op maat kunnen krijgen. De voorbije jaren heeft Kom op tegen Kanker sterk geijverd voor een definitieve regeling voor thuishospitalisatie. De organisatie zal zich de komende periode verder inzetten voor een definitieve regeling om de voorbereiding van een chemobehandeling (bloedafname en symptoombevraging) de dag voordien ook in de thuissituatie te laten gebeuren.

Momenteel is het maar voor een beperkt aantal behandelingen mogelijk om die thuis toegediend te krijgen. Wanneer de behandelend arts oordeelt dat de patiënt hiervoor in aanmerking komt, mag de patiënt zelf kiezen waar de behandeling toegediend wordt (thuis of in het ziekenhuis). Er zijn voor de patiënt geen bijkomende kosten verbonden aan een thuisbehandeling.

Heb je zelf kanker en vragen hierover? Stel ze aan je behandelend arts in het ziekenhuis of iemand van het oncologisch team.