Vraag financiering

Heb je een sterk idee voor een (zorg)project of onderzoek waarmee je kanker kunt vermijden, bestrijden of verzachten? Kom op tegen Kanker selecteert de sterkste ideeën, kent ze financiering toe of helpt ze mee te realiseren. Ben je als patiënt op zoek naar financiële steun? Dan klop je best aan bij het Kankerfonds.

Kom op tegen Kanker steunt excellent preventie-, biomedisch en psychosociaal onderzoek en zorgprojecten zoals lotgenotengroepen.

Dat gebeurt met de opbrengsten die Kom op tegen Kanker verwerft uit legaten, donaties en de vele acties. Die projectsteun is maar mogelijk dankzij het vertrouwen dat erflaters, actievoerders en donateurs stellen in de strijd die Kom op tegen Kanker voert en de manier waarop de opbrengsten worden besteed.

De manier waarop de projectaanvragen beoordeeld worden, de opvolging en het financiële beheer van de gesteunde projecten staan dan ook garant voor een goede en efficiënte besteding van de middelen. Sleutelwoorden in die werkwijze zijn patiëntgerichtheid, wetenschappelijke excellentie, onafhankelijke beoordeling, samenwerking, transparantie en communicatie. Lees meer in ons charter over projectfinanciering.

Dag tegen Kanker

Psychosociale onderzoeksprojecten

Om de kennis over de psychosociale gevolgen van kanker mee uit te bouwen, financieren we doctoraats- en ander onderzoek.

Biomedisch kankeronderzoek

Biomedische onderzoeksprojecten

Innoverend onderzoek dat de overlevings- kansen van kanker- patiënten vergroot of de levenskwaliteit verbetert.

Zorg oudere dame

Psychosociale zorgprojecten

Projecten die de zorg voor kankerpatiënten vernieuwen in je eigen organisatie, regio of in heel Vlaanderen.

Recht op gezond leefmilieu

Preventieproject of -onderzoek

Door meer inzicht te bekomen in kankerverwekkende stoffen, kunnen we de overheid aansporen om ons beter te beschermen.

Zorgorganisatie Alegria

Inloophuizen

Kom op tegen Kanker steunt organisaties die psychosociale ondersteuning aan kankerpatiënten en hun naasten bieden. 

Lotgenotengroep voor ouderen

Lotgenotengroep

Omdat contact met mensen die in hetzelfde schuitje zitten, erg waardevol is voor veel (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.

Yoga

Aanvullende welzijnsinitiatieven

Initiatieven die het welzijn bevorderen door tegemoet te komen aan een psychosociale, paramedische, maatschappelijke en/of sociale nood.

Massage

Zorgorganisaties

Kom op tegen Kanker steunt sociaal ondernemerschap. De voorwaarden en planning voor de hernieuwde ondersteuning van zorgorganisaties zal in de toekomst te lezen zijn op deze pagina.

Deel je idee met ons

Heb je nog geen concreet project, maar wel een idee om kanker te bestrijden of verzachten? We horen het graag!