koppel omhelzing aan het werk op laptop thuis

Het medisch quarantainegetuigschrift voor werknemers

Een realisatie uit 2020

Delen

In het voorjaar van 2020 kregen we bij de Kankerlijn veel vragen binnen van patiënten en naasten over de veiligheid van kwetsbare personen bij de heropstart van het werk. We deden een beleidsaanbeveling die mee resulteerde in de invoering van het quarantainegetuigschrift.  

In mei 2020 voerde de federale regering het quarantainegetuigschrift in. Dat getuigschrift geldt enerzijds voor mensen die zelf het COVID-19-virus kunnen overdragen en anderzijds voor wie zich wegens een medische risicosituatie niet naar zijn werkplek kan begeven. Als iemand een quarantainegetuigschrift heeft en van thuis kan werken, zal hij gewoon zijn loon blijven ontvangen. Kan thuiswerk niet, dan kan hij met dit attest een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen. 

Kom op tegen Kanker is blij dat er zo tegemoet wordt gekomen aan de bezorgdheden van patiënten en dat ze op deze manier geen onnodig risico moeten lopen. Ook de financiële tussenkomst vinden we een goede zaak.

Wel betreuren we dat er niet duidelijk werd gecommuniceerd over het lot van de inwonende gezinsleden. We zijn van mening dat ook deze groep waar nodig een beroep moet kunnen doen op het quarantainegetuigschrift. Dat punt blijven we verder opvolgen, op basis van de meldingen die we hierover ontvangen bij de Kankerlijn. Lees hier meer over de realisatie van het quarantainegetuigschrift

Deze realisatie is een voorbeeld van hoe Kom op tegen Kanker vragen of meldingen van patiënten aan de Kankerlijn oppikt en bekijkt of er beleidsmatig iets gerealiseerd kan worden. Op die manier komt Kom op tegen Kanker op voor de belangen van mensen met kanker (en andere zieken). Lees hier meer over de jaarcijfers van de Kankerlijn en andere realisaties en knelpunten uit 2020.