Patiënten en naasten ondersteunen

Patiënten en naasten steunen

Kanker heeft een grote impact op het leven van kankerpatiënten en de mensen in hun omgeving. Daarom zorgt Kom op tegen Kanker voor de nodige ondersteuning, of dat nu is in de vorm van praktische hulp, informatie, financiële steun, een luisterend oor of activiteiten die zijn aangepast aan kankerpatiënten.

Verfijnen
Help mee als vrijwilliger

Praten met vrijwilligers in het ziekenhuis

Wie kanker heeft, komt tijdens de behandeling mogelijk in contact met zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker. Patiënten kunnen bij hen hun verhaal kwijt als ze eens met iemand anders willen praten. Onze zorgvrijwilligers krijgen niet alleen een basisopleiding, maar krijgen ook erna verder opleiding en coaching van Kom op tegen Kanker

Praten met lotgenoten

Kom op tegen Kanker ondersteunt lotgenoten over heel Vlaanderen, zodat (ex-)kankerpatiënten en hun naasten hun verhalen en ervaringen kunnen uitwisselen met mensen die hetzelfde meemaken of meemaakten.

De Kankerlijn

De Kankerlijn is de vraag- en meldingslijn van Kom op tegen Kanker. Iedereen die met kanker wordt geconfronteerd, kan er terecht voor een anoniem luisterend oor, deskundig advies of een bemoedigend gesprek. Ook problemen kun je er aankaarten.

Praatcafé

Info- en ontmoetingsmomenten

De info- en ontmoetingsmomenten die zorginstellingen met de steun van Kom op tegen Kanker organiseren, zijn de ideale gelegenheid om bij een kop koffie of thee informeel te praten met lotgenoten en zorgvrijwilligers.

Ontmoetingsdag jongvolwassenen

Ontmoetingsdagen

Tijdens de ontmoetingsdagen nemen jongvolwassenen met kanker samen deel aan verschillende activiteiten. Ze kunnen dan ook verhalen delen en ervaringen uitwisselen met andere jongeren die begrijpen wat het betekent om kanker te hebben.

Buddywerking

Een buddy staat een jongvolwassene met kanker bij met raad en daad en maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar. Een buddy geeft ook een extra duwtje in de rug om tijdens of na de ziekte verder te gaan met het leven en sociale contacten te onderhouden.

Ontmoetingsdagen Kom op tegen Kanker

Vakantieweek voor jongvolwassenen

Jongvolwassenen die kanker hebben (gehad), kunnen lotgenoten ontmoeten en zich samen met hen ontspannen tijdens de gratis vakantieweek aan zee die Kom op tegen Kanker elk jaar organiseert.

Vakantiekamp

Vakantiekamp voor kinderen met kanker

Ook kinderen met kanker willen graag met leeftijdsgenootjes op kamp gaan. Daarom organiseert Kom op tegen Kanker elk jaar in juli een gratis kamp voor kinderen van 6 tot 17 jaar met kanker.

Brussendag en brussenweekend

Brussen, dat zijn broers of zussen van kinderen die kanker hebben (gehad). Vaak staan zij in de schaduw van hun zieke broer of zus. Kom op tegen Kanker zorgt ervoor dat ze extra aandacht krijgen.

Gezinsdag

Gezinsdag

Sinds 2015 organiseert Kom op tegen Kanker elk jaar de gezinsdag, voor kinderen met kanker tot zes jaar en hun familie. Het is een dag boordevol ontspanning en ondersteuning, want het kan zo'n deugd doen om er samen even tussenuit te zijn.  Voor hen is deze gezinsdag gratis, andere familieleden en vrienden krijgen een voordeeltarief.

Verzorgingsactiviteiten Kom op tegen Kanker

Verzorgingsactiviteiten

Onder de noemer Look good, feel better organiseert Kom op tegen Kanker op verschillende locaties workshops over verzorging en make-up. Wie er goed uitziet, voelt zich meestal ook beter. Er zijn ook workshops voor mannen en kinderen.

Zorghuis

Zorghuizen

Niet alle kankerpatiënten kunnen tijdens hun behandeling een beroep doen op familie of mensen in hun omgeving om mee voor hen te zorgen. Daarom kunnen ze dankzij de steun van Kom op tegen Kanker tijdelijk terecht in een zorghuis.

Palliatieve zorgen

Palliatieve zorg

Wanneer genezen niet meer mogelijk is, kan palliatieve zorg de kwaliteit en het comfort van de patiënt en zijn naasten verbeteren. Kom op tegen Kanker steunt daarom al jaren heel wat verschillende initiatieven in de palliatieve sector.

Infosessie over kanker op het werk

Steun op het werk

Ook op de werkvloer komen mensen meer en meer in contact met kanker. Dat brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Daarom biedt Kom op tegen Kanker steun met informatie-, trainings- en inspiratiesessies over kanker op de werkvloer.

Man in auto

Financiële steun

Er zijn nog altijd kankerpatiënten voor wie de ziektekosten bijzonder problematisch zijn. Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker kan hen daarom steun toekennen. Die steun kan worden aangevraagd door hulpverleners.

Steun bij onderwijs

Onderwijs

Kinderen en jongeren met kanker zijn soms lang in behandeling. Dat mag geen ingrijpende gevolgen hebben op hun studies. Daarom ondersteunt Kom op tegen Kanker iedereen die door kanker niet naar school kan, van kleuters tot studenten in het hoger onderwijs.

Transmurale zorg

Transmurale zorg betekent letterlijk 'zorg over de muren heen'. Kom op tegen Kanker wil ervoor zorgen dat verschillende zorgverleners vlot samenwerken zodat patiënten op elk moment en overal de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Recht op informatie

Goede informatie over kanker

Volgens Kom op tegen Kanker heeft elke kankerpatiënt het recht om eerlijk, tijdig, volledig, in een voor hem verstaanbare taal en op een begrijpelijke manier geïnformeerd te worden.