Thuiszorg

'Bescherm je huishoudhulp tegen meeroken, ook in coronatijden'

Door Veerle Maes
expert Kankerpreventie
Delen

We roken meer sinds het coronavirus rondwaart in België. Dat blijkt uit onderzoek van Sciensano. En we werken meer thuis. Die combi is slecht nieuws voor huishoudhulpen en thuisverzorgenden: de kans bestaat dat ze vandaag meer passief roken als ze bij thuiswerkende rokers aan de slag zijn. Nochtans heeft iedereen recht op een gezonde werkplek. Laten we zorg dragen voor elkaars gezondheid. Rook dus niet in huis. Zeker niet als iemand aan de slag is bij jou thuis. 

Tabaksrook bevat meer dan 4000 chemische stoffen. Minstens 250 van die stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid, meer dan 50 ervan zijn kankerverwekkend. Tabaksrook van anderen inademen is dus bijzonder ongezond. De giftige rookdeeltjes verdwijnen bovendien niet als de sigaret gedoofd is. Ze blijven in de lucht hangen. Tot wel vijf uur lang. Ze zijn onzichtbaar en soms geurloos, maar  schadelijk. Precies omdat passief roken of meeroken zo ongezond is, geldt in België sinds 2006 een rookverbod op de werkplek. 

Belgische werknemers zijn dus beschermd tegen gedwongen meeroken op het werk. Of tenminste, het gros van de Belgische werknemers. Want er is één uitzondering. Het rookverbod geldt niet in privéwoningen, waar onder meer huishoud-, poetshulpen en thuisverzorgenden aan de slag zijn.

Iedereen heeft recht op een rookvrije gezonde werkplek, ook je thuisverzorgende of huishoudhulp.

Veerle Maes

expert Kankerpreventie

Veerle Maes

Nooit binnen roken!

De beste oplossing om ook wie in privéwoningen werkt tegen passief roken te beschermen? Nooit binnen roken! Maar dat is moeilijk af te dwingen. Daarom ondersteunt Kom op tegen Kanker de campagne ‘Jouw huis, mijn werkplek’, die oproept om wie bij mensen thuis werkt zo goed mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van passief roken.

De campagne sensibiliseert rokers om niet in huis te roken als daar een huishoudhulp of verzorgende aan het werk is en je woning vooraf ook goed te verluchten. De huishoudhulpen en verzorgenden krijgen op hun beurt tools aangereikt om een rookvrije werkplek bespreekbaar te maken met hun klanten: een opleidingsvideo die hen leert hoe ze er het best met hun rokende klanten over praten, informatiefolders die hen daarbij ondersteunen en rolletjes pepermuntjes om het ijs te breken.

Sensibilisering werkt

Die aanpak werkt, zo blijkt uit een bevraging begin dit jaar. Bijna 70 % van de medewerkers van dienstenchequebedrijven en gezinszorgdiensten geeft aan dat klanten minder roken in het bijzijn van thuiswerkers. Liefst 93 % van de medewerkers verklaart dat ze bij hun verantwoordelijke kunnen aankloppen als er tijdens de werkuren toch in hun bijzijn wordt gerookt. 

Het gaat dus de goede kant uit, maar toch is een rookvrije werkplek niet vanzelfsprekend voor thuiswerkers. Uit diezelfde bevraging blijkt dat een kleine minderheid van de klanten (10 %) nog steeds binnen rookt als de huishoudhulp of verzorgende aanwezig is. En dat cijfer dateert van voor de coronacrisis, voor thuis werken de norm werd.

Als je weet dat het tabaksgebruik in tijden van COVID-19 is toegenomen, is de kans dus reëel dat nu meer mensen in huis roken terwijl daar iemand aan de slag is. De coronacrisis maakt een campagne als ‘Jouw huis, mijn werkplek’ dan ook des te belangrijker. Kom op tegen Kanker en zijn partners engageren zich om – zeker ook in deze ongewone tijden - te blijven sensibiliseren. We willen thuiswerkbedrijven ondersteunen om de gezondheid van hun medewerkers te beschermen en hun klanten op te roepen niet in hun bijzijn te roken. 

Huishoudhulpen en thuisverzorgenden worden niet bij wet beschermd tegen de blootstelling aan tabaksrook op hun werkplek. Maar we kunnen wel een beroep doen op de bereidwilligheid en verantwoordelijkheidszin van rokers om ook hen een rookvrij werkplek te garanderen. Laten we daar met zijn allen op inzetten. Als de coronacrisis iets geleerd heeft, is het wel dat voorkomen beter is dan genezen. En dat we zorg moeten dragen voor elkaars gezondheid. Het onderstreept eens te meer het belang van een gezonde werkplek. Iedereen heeft er recht op. Ook wie aan de slag is in bij mensen thuis.
 

Overtuig mensen thuis niet te roken

Wil je je klanten aansporen om niet te roken thuis? Download onze folder of bekijk de opleidingsvideo op nooitbinnenroken.be.

Thema's: Roken