Roma Rietjens

'Een wereld ging voor mij open'

Delen

Het grootste deel van de uitgaven bij Kom op tegen Kanker gaat naar kwalitatief biomedisch onderzoek dat de overlevingskansen en levenskwaliteit van kankerpatiënten helpt verbeteren. De opvolging van die onderzoeksprojecten is een kluif voor Roma en haar collega-experten projectfinanciering biomedisch onderzoek.

‘Ik werk sinds anderhalf jaar voor Kom op tegen Kanker, rond de financiering van onderzoeksprojecten. Daarvoor deed ik zelf onderzoek: twee jaar aan de KU Leuven en vier jaar in de privé. Het viel me toen al op dat de communicatie met patiënten zeer technisch was. Onbegrijpelijk voor de leek. Bij Kom op tegen Kanker ging er op dat vlak een wereld voor mij open. Onderzoekers die geld voor een project vragen, moeten niet alleen onafhankelijke experts overtuigen, maar ook een commissie met patiënten. Die buigen zich kritisch over elk voorstel en gaan na of het echt aan een nood beantwoordt. Een verfrissende aanpak, en een meerwaarde voor mij persoonlijk. Ik hou van wetenschap, maar ben ook geboeid door het menselijke aspect. Bij Kom op tegen Kanker kan ik die twee interesses combineren. Ik vind het ook  mooi dat we onderzoek steunen dat anders geen financiering zou vinden. Neem bijvoorbeeld een studie die twee chirurgische technieken vergelijkt en nagaat welke het snelste herstel oplevert. Geld valt daar niet mee te verdienen, maar voor de patiënt maakt het wel een groot verschil. En net die meerwaarde is doorslaggevend bij de selectie en de opvolging van de projecten.’

Roma Rietjens

© Joost Joossen