Beleidsbeïnvloeidng

'We wegen op het beleid'

Kom op tegen Kanker pleit voor betaalbaarheid van zorg en behandelingen

Delen

Sinds begin dit jaar wordt dure tandzorg bij mensen met hoofd-halstumoren door het ziekenfonds terugbetaald: een pluim op de hoed van Kom op tegen Kanker, dat al vijf jaar ijvert voor betaalbare zorg en behandelingen.

De Kankerlijn lag mee aan de basis van Kom op tegen Kanker, en is vandaag nog steeds een belangrijke pijler voor de  organisatie. Van een telefonische hulplijn evolueerde de Kankerlijn naar een werking waar mensen met kanker en hun naasten ook per e-mail of chat hun verhaal kwijt kunnen. Vaak gaan die verhalen over concrete problemen waar patiënten tijdens of na de behandeling op botsen. ‘Die vallen bij Kom op tegen Kanker niet in dovemansoren’, zegt Ward Rommel, expert kankerzorg bij de dienst Kennis & Beleid.

‘Als bepaalde meldingen wijzen op een structureel probleem, dan proberen wij dat op beleidsniveau aan te pakken en zo de zorg voor mensen met kanker te verbeteren.’ 

Meldingscampagne 

Een probleem dat vaak wordt aangekaart, is de betaalbaarheid van behandelingen voor mensen met kanker. Nogal wat patiënten zien zich geconfronteerd met hoge kosten die niet worden terugbetaald. ‘In 2015 lanceerden we een  meldingscampagne rond het thema’, zegt Ward. ‘Via radiospotjes en persartikels riepen we op om te getuigen, zodat we een breder zicht kregen op wat er beter kan. Daar zijn toen 140 reacties op gekomen. Die hadden bijvoorbeeld te maken met hoge kosten voor tandzorg bij patiënten die geopereerd werden voor een hoofd-halstumor of die bestraling in de hoofd-halsregio ondergingen. Vaak moeten zij duizenden euro’s uit eigen zak betalen voor het herstel van hun gebit. Maar ook medische bijvoeding, implantaten op maat en vruchtbaarheidsbehandelingen bleken vaak te duur voor de patiënt. Voor dat laatste werd intussen ook een oplossing gevonden.’

Het is belangrijk dat mensen problemen of ideeën melden.

Ward Rommel

expert kankerzorg dienst Kennis & Beleid

Ward Rommel
Voorstellen formuleren

In een volgende fase diepten Ward en z’n team de problematiek verder uit. Voor het dossier rond tandzorg gebeurde dat in samenspraak met tandartsen, patiënten en mensen van het RIZIV. ‘Om meer gewicht in de schaal te leggen, bundelen we daarnaast ook de krachten met andere organisaties, zoals ziekenfondsen en patiëntenverenigingen. Samen proberen we een aantal voorstellen te formuleren, die we vervolgens bij beleidsmakers – maar bijvoorbeeld ook zorginstellingen of verzekeraars – bepleiten. Onze jarenlange expertise maakt van Kom op tegen Kanker een ideale gesprekspartner. Bij het bepalen van het beleid rond kankerzorg zitten we dan ook vaak mee rond de tafel.’

Blijven opvolgen

In 2017 – twee jaar na de meldcampagne – maakte minister De Block bekend dat er een betere terugbetaling voor tandzorg zou komen. Die is sinds 1 januari 2020 een feit, maar wel aan strikte voorwaarden gebonden. ‘Op een bepaald moment had de minister gezegd dat ze 3 miljoen euro per jaar zou uittrekken’, zegt Ward. ‘Hoe die terugbetaling moet gebeuren, en wie er recht op heeft, wordt vervolgens bepaald door een commissie: een lang proces, met veel vergaderingen. Een budget van 3 miljoen euro is op zich niet zo ruim: de besteding daarvan moet goed worden afgebakend. Voor heel wat patiënten is de terugbetaling een stap vooruit, maar wellicht zullen er ook nu nog mensen uit de boot vallen. Dat blijven we opvolgen, zodat we die nieuwe regeling verder kunnen verfijnen. In die zin is het belangrijk dat mensen een probleem ook melden. Alleen zo kunnen wij voor hen – en vele andere patiënten – het verschil maken.’

4x terugbetaald

De meldingscampagne rond betaalbare zorg zette heel wat in beweging. Verschillende behandelingen worden intussen terugbetaald, met dank aan Kom op tegen Kanker. Enkele realisaties van ons beleidswerk …

  • PCV-CHEMO

PCV-chemotherapie, een combinatie van drie geneesmiddelen voor de behandeling van hersentumoren, kan de patiënt tot € 2400 kosten. Terugbetaald sinds 2017.

  • ONCOFREEZING

De kost voor het invriezen van eicellen, sperma of eierstokweefsel voor de start van een kankerbehandeling die de vruchtbaarheid aantast, loopt bij vrouwen op tot € 2200 en bij mannen tot € 600. Terugbetaald sinds 2018.

  • BORSTRECONSTRUCTIE

Borstreconstructies bij vrouwen met borstkanker gebeuren steeds vaker met eigen weefsel uit de buik: een dure en langdurige ingreep. Terugbetaald sinds 2019.

  • TANDZORG

Implantaten voor patiënten met schade aan hun gebit door chirurgische ingrepen of bestraling, worden sinds 2020 in sommige gevallen terugbetaald, gekoppeld aan strikte voorwaarden.

  • Meld een probleem of idee voor de verbetering van de behandeling, zorg of re-integratie van kankerpatiënten via de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker.
Thema's: Betaalbaarheid