Twee werkmannen verwijderen een golfplaten dak met asbest in

Belangrijke stappen vooruit voor asbestslachtoffers

Delen

Asbestslachtoffers worden vanaf de zomer beter omkaderd nu het federale parlement op donderdag 25 april de wet goedgekeurd heeft die hun positie verbetert. Kom op tegen Kanker is blij dat zijn jarenlange beleidswerk rendeert. 'Eindelijk worden ook mensen met long- of strottenhoofdkanker als gevolg van asbestblootstelling door het Asbestfonds erkend als slachtoffers', aldus Wim Geluykens, onderzoeker-jurist bij Kom op tegen Kanker.

​Het parlement heeft op 25 april een wet goedgekeurd waarin staat dat:

  • Wie door asbestblootstelling long- of strottenhoofdkanker opliep, voortaan in aanmerking komt voor een vergoeding van het Asbestfonds. Tot hiertoe kwamen enkel mensen met longvlieskanker (mesothelioom) en asbestose (geen kanker, maar een soort 'stoflong' door asbest waarbij de hoeveelheid bindweefsel in de long overmatig toeneemt) in aanmerking.

  • Slachtoffers die longvlieskanker kregen door asbest, een extra vergoeding van 10.000 euro krijgen.

  • Er meer middelen worden uitgetrokken voor preventieprojecten, projecten die slachtoffers begeleiden en academisch onderzoek.

  • De overdracht van het beroepsgezondheidsdossier tussen arbeidsartsen en huisartsen verplicht gemaakt wordt.

  • De verjaringstermijn voor een eventuele rechtsvordering ten opzichte van de aansprakelijke vervuiler wordt aangepast: Hij verjaart pas vijf jaar na de diagnose van de asbestgerelateerde ziekte. In het verleden verjaarde de vordering sowieso 20 jaar na de blootstelling.

  • Ook de begindatum van de maandelijkse vergoeding door het Asbestfonds wordt vervroegd van de maand na indiening van de aanvraag naar de maand van de diagnose met een maximale terugwerkende kracht van vier maanden vóór de indiening van de aanvraag.

  • Er ook een tussenkomst door het Asbestfonds wordt voorzien voor de begrafeniskosten van wie overlijdt aan de gevolgen van een asbestblootstelling. Vroeger was dat enkel het geval voor beroepsslachtoffers.

De twee laatste punten komen rechtstreeks uit het onderzoeksrapport dat Kom op tegen Kanker vorig jaar publiceerde. In dat rapport gaf de organisatie overigens aan waarom het essentieel was dat ook andere vormen van kanker recht geven op een vergoeding door het fonds, waarom de verjaringstermijn aangepast moest worden en waarom de verplichte overdracht van het beroepsgezondheidsdossier zo belangrijk is.

De nieuwe maatregelen zullen deze zomer nog van kracht worden, tien dagen nadat ze gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Beleidsbeïnvloeding

Meer dan een jaar geleden lichtte Kom op tegen Kanker dat rapport toe in de commissie Sociale Zaken van het federale parlement. Ook nadien is Kom op tegen Kanker achter de schermen intensief blijven ijveren opdat het wetsvoorstel zoveel mogelijk van zijn aanbevelingen zou bevatten.

Laat de vervuiler betalen

De enige wrange nasmaak is dat een van de belangrijkste aanbevelingen, zowel van ons als van de Belgische vereniging van asbestslachtoffers (Abeva), opnieuw werd weggestemd: de verbreking van de immuniteit van de vervuilende werkgevers. Momenteel is het namelijk nog steeds zo dat wie een vergoeding krijgt van het Asbestfonds, moet afzien van gerechtelijke stappen tegen de eigenlijke verantwoordelijke. De vervuiler betaalt dus nog steeds niet. Dat is absoluut onrechtvaardig. Kom op tegen Kanker blijft zich dan ook inzetten om er hopelijk in de volgende legislatuur verandering in te krijgen.

Thema's: Beleid Leefomgeving